MILJÖ

Ett miljömedvetet företag

HTS Utemiljö AB är ett miljömedvetet företag som hela tiden strävar minska vår miljöpåverkan Vi värnar om miljön, våra kunder och vi vill bidra till en bättre miljö.

Vi har integrerat vårt miljötänk i allting vi gör från kundförväntningar, planering, maskinpark, bullerreducering, produkter vi använder och avfallshantering

Förutom att använda produkter som är miljövänliga och hålla vår maskinpark uppdaterad så försöker vi alltid planera våra arbeten för att minska onödiga transporter. Det leder till att vi minskar våra utsläpp. För oss är det viktigt att i titta på helheten och minska våra utsläpp och påverkan på miljön.

Vi letar ständigt efter mer miljövänliga lösningar för att minska vårt fotavtryck på miljön och att hålla nere våra kostnader och samtidigt bidra till en bättre livsmiljö.